Sơ đồ mạch điện cửa cuốn: Cửa tự động thực hiện theo một chương trình định sẵn, chương trình này do người lập trình thực hiện. Người lập trình rồi nạp chương trình vào PLC. Bộ điều khiển làm nhiệm vụ điều khiển hoạt động của cửa cuốn . Thành phần chủ đạo của bộ điều khiển là một PLC, mỗi khi thực hiện lệnh PLC sẽ đánh giá và khống chế các trang bị bên ngoài (Động cơ, các cảm biến, công tắc…). Khi kiểm tra xong các trang bị đó PLC điều khiển thực hiện theo lệnh đã lập trình và đưa ra các lựa chọn điều khiển.
Sơ đồ mạch điện cửa cuốn

Sơ đồ mạch điện cửa cuốn

Xem thêm mô tả chi tiết từng bộ phận mạch điện cửa cuốn Liên hệ >> sua cua cuon

PLC nhận tín hiệu điều khiển từ các vũ trang đầu vào như các cảm biến, công tắc hành trình hay tín hiệu đưa vào từ bàn phím. Đây là các vũ trang đưa lệnh điều khiển bởi thế hưởng thụ cho các thiết bị này là phải bảo đảm độ uy tín cao để có được lệnh điều khiển đúng mực. Tín hiệu đầu ra của PLC đóng vai trò là lệnh điều khiển các đối tượng điều khiển.

Khi có người hoặc xe vào, cảm biến Si sẽ nhận biết được tín hiệu và chuyển đến PLC, PLC điều khiển mở cửa. Khi cua cuon mở lên phía ừên cùng sẽ chạm vào công tắc hành trình trên ở bên trên, cửa cuốn austdoor công tắc này tác động đến PLC, PLC sẽ điều khiển dừng mở cửa. Khi xe hoặc người đã vào, cảm biến Si sẽ tác động, đưa tín hiệu về PLC, PLC sẽ điều khiển đóng cua cuon lại. Khi cửa đóng tối đa sẽ chạm vào công tắc hành trình dưới ở phía dưới, công tắc này sẽ tác động đến PLC, PLC sẽ điều khiển dừng đóng cửa.

Sơ đồ mạch điện cửa cuốn: Khi có người hoặc xe ra, cảm biến sẽ nhận biết được tín hiệu và chuyển đến PLC, PLC điều khiển mở cửa. Khi cua cuon mở tối đa sẽ chạm vào công tắc hành trình phía trên của cửa cuốn, công tắc này tác động đến PLC, PLC sẽ điều khiển dừng mở cửa. Khi người hoặc xe đã ra xong cảm biến  sẽ tác động, đưa tín hiệu về PLC, PLC sẽ điều khiển đóng cua cuon lại. Khi cửa đóng tối đa sẽ chạm vào công tắc hành trình phía dưới của cửa, công tắc này sẽ tác. động đến PLC, PLC sẽ điều khiển dừng đóng cửa

Lưu